Fautuaga taua ma laasaga pe a saunia le sahlab ma le masoa